STAVEBNÉ POVOLENIE

PROJEKT JE REALIZOVATEĽNÝ V ĎALŠEJ FÁZE ZO VSTUPNÝMI POŽIADAVKAMI INVESTORA.