ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

INTEGROVANÁ MYŠLIENKA V PRIESTORE ŠIRŠÍCH SÚVISLOSTÍ