REALIZAČNÝ PROJEKT

KONEČNÁ FÁZA PROJEKTU PRED ODOVZDANÍM. ROZMEROM NAJPRESNEJŠIE ODRÁŽA SÚLAD REALIZOVANÉHO USPORIADANIA HMOTY.