ZAHRANIČNÉ PROJEKTY

KAŽDÝ PROJEKT MÁ VLASTNÝ NEOPAKOVATEĽNÝ PRIEBEH. SKÚSENOSŤ NEMOŽNO DOSIAHNUŤ POROVNANÍM LEN Z DOMÁCEHO PROSTREDIA.

Capital Dock – 82 Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin, Ireland

Royal College of Surgeons in Ireland

Royal College of Surgeons in Ireland new building – RCSI, Dublin

Royal College of Surgeons in Ireland new building – RCSI , Dublin

Royal College of Surgeons in Ireland new building – RCSI , Dublin

The Central Bank of Ireland – New building , Dublin


Central Park – Dublin juh

Central Park, Dublin

Baggot Plaza – Kennedy Wilson , Dublin

Baggot Plaza – Kennedy Wilson, Dublin

Vista Chelsea, London

9 Marylebone Lane, London