PROFIL

 

Ponúkame vypracovanie komplexného projektu stavby:

  • dokumentácie na stavebné konanie
  • vypracovanie realizačného projektu a stavebný dozor
  • dokumentácie zmeny účelu užívania stavby,
  • dokumentácie rekonštrukcií, modernizácií a obnovy stavieb,
  • odborných posudkov a odhadov.
  • energetický audit, nízko-energetické, pasívne a nulové domy
  • vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *