OSVEDČENIA

Ing. Vladimír Kabát, MRIAI

Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo : reg. č. 5916*A1:

 

Registrovaný achitekt kráľovského inštitútu architektov Írska pod reg. č. 18125 (MRIAI)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *