PROJEKTY SK

V portfóliu spoločnosti sú projekty Slovenskej republiky a krajín Európskej únie a taktiež projekty budov mimo EU Afrika a Ázia, obytných, priemyselných a poľnohospodárskych komplexov.
Poskytujeme projekty všetkých stupňov v rozsahu architektonického návrhu, zastavovacej štúdie, územného plánovania, stavebného povolenia vrátane zabezpečenie profesií v náväznosti na základné požiadavky na stavby ako zdravo-technika, vykurovanie, klimatizácia, elektroinštalácie, statika, požiarna bezpečnosť v nasledovných kategóriach:
K A T E G Ó R I E
Jedno bytové budovy
Dvoj - troj bytové budovy
Ostatné budovy na bývanie
Hotelové budovy
Ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobý pobyt
Budovy pre administratívu
Budovy pre obchod a služby
Dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, terminály
Garážové budovy
Priemyselné budovy
Nádrže, silá a sklady
Budovy pre kultúru a verejnú zábavu
Múzeá a knižnice
Školy, univerzity a budovy vzdelávania
Nemocničné a zdravotnícke budovy
Budovy pre šport
Nebytové poľnohospodárske budovy
Budovy a miesta pre náboženské účely, sakrálne stavby
Ostatné budovy