OSVEDČENIA

Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo

Evidenčné č. SKSI: A1* 5916

Autorizovaný architekt kráľovského inštitútu architektov Írska

Reg.č. MRIAI: 18125